NV Meganck-Collewaert

De nv Meganck-Collewaert verzorgt de zandontginning door middel van een krachtige baggerboot, waarmee hoogwaardig zand uit de ondergrond wordt opgepompt.

Het water-zandmengsel komt deels terecht in zanddepots om het slib af te scheiden; na bezinken en uitdrogen is dit gespoten zand zeer geschikt voor funderingen, maar kan daarna ook nog worden afgezeefd voor specifieke toepassingen in de bouwsector. Hetzelfde water-zandmengel kan ook rechtstreeks naar een indrukwekkende cyclooninstallatie worden geleid waardoor gewassen (slibvrij) zand wordt bekomen.

Aan het zand kunnen vervolgens in een mengcentrale nog cement of granulaten worden toegevoegd om gestabiliseerd zand (zandcement) of mager beton aan te maken. De diepe waterplas, ontstaan door de zandwinning, wordt gecontroleerd en volgens plan heropgevuld bij wijze van definitieve opslag (DOP) voor aangevoerde uitgegraven grond. Op het terrein is ook een tijdelijke opslag (TOP) voor aangevoerde grondpartijen ingericht, in afwachting van hun verdere bestemming, bvb. hergebruik voor aanvullingen. Tenslotte is er een ruimte voorbehouden voor puinopslag en een breekinstallatie waardoor beperkte hoeveelheden beton- en gemengd puin kunnen worden verwerkt tot granulaten voor de mengcentrale.