NV Megaco

De nv Megaco is een onderneming actief in het grondverzet en beschikt over meerdere graafkranen, wielladers, bulldozers om op een efficiënte manier diverse grondwerken uit te voeren, zoals uit- en afgravingen en het bouwrijp maken van percelen op industrieterreinen.